Algemene voorwaarden.

 

Algemene voorwaarden

Als we gaan samenwerken, gelden deze algemene voorwaarden. Maar geloof me, meestal komen we er samen wel uit zonder dit document.

Toch geef ik graag nog even een korte toelichting:

De ‘algemene’ voorwaarden zijn algemeen. Soms hanteren we een afwijkende afspraak. Dit is dan natuurlijk wel ergens opgeschreven en terug te vinden in onze correspondentie.

Mocht er iets niet duidelijk zijn, laat het mij (vooraf) even weten, dan bespreken we het samen.

Ik wens je verder veel leesplezier met deze taaie stof.

De offerte

Mijn diensten hebben allemaal een richtprijs, maar uiteindelijk bepaal ik samen met de klant de definitieve afspraak. De prijzen op mijn website zijn dus een indicatie en de definitieve prijs voor mijn diensten vind je in de persoonlijke offerte.

Alle prijzen zijn exclusief BTW en eventuele bijkomende kosten zoals reis- en verblijfkosten zijn niet meegerekend. Ook als ik dat ergens vergeet te vermelden.

Verder zijn mijn offertes:

  • gratis: ik stuur je geen factuur als ik geen werk heb geleverd.
  • vrijblijvend: je zit nergens aan vast totdat je mijn voorstel hebt geaccepteerd.
  • eenmalig: in de toekomst is de berekening mogelijk anders.
  • persoonsgebonden: dit aanbod geldt alleen voor jou en is niet overdraagbaar aan een andere persoon of onderneming.
  • tijdelijk: het aanbod in mijn offerte is 30 dagen geldig.

Samenwerking

Tijdens de samenwerking communiceer ik via email, whatsapp, telefoon en videocalls. Indien gewenst kom ik langs op locatie, maar dat wordt in beginsel niet van mij verwacht.

Mocht je tussentijds de overeenkomst willen stopzetten -om wat voor reden dan ook-  dan kan dat. Het werk dat al is gedaan wordt dan wel berekent en gefactureerd.

Feedback

In elke opdracht zit standaard één feedbackronde. Dit houdt in dat de klant alle feedback intern verzamelt en in één document en/of meeting met mij deelt. Ik probeer hiermee vooral te voorkomen dat ik met verschillende (tegenstrijdige) feedback van verschillende mensen in een organisatie te maken krijg. Dit is namelijk niet bevorderend voor het proces en het resultaat.

Rechten

Ik heb het recht om me te beroepen op mijn auteursrecht, maar na betalen van de factuur krijg jij natuurlijk het recht om te publiceren voor het doel dat we hebben afgesproken. Als je mijn teksten op een andere manier wilt gebruiken dan in onze overeenkomst staat, laat het gewoon even weten. Vaak is dat ook prima, maar ik hoor het wel graag altijd even ter bevestiging.

Vrijwaring

Het is mijn werk om me zo grondig mogelijk te verdiepen en in te lezen in jouw bedrijf. Dit staat wel los van jouw inhoudelijke expertise. Tegenover mijn plicht om zorgvuldig te werk te gaan, staat dan ook jouw plicht om mij eerlijk en volledig te informeren. Hierbij hoort ook de controle op mijn teksten om inhoudelijke onjuistheden en onzorgvuldigheden te voorkomen.

Jouw plicht om te controleren op onjuistheden betekent dus ook dat je eventueel daaruit voortvloeiende aansprakelijkheid aanvaardt. Met andere woorden: als opdrachtgever vrijwaar je mij en mijn onderneming tegen iedere vorm van aansprakelijkheid op grond van de huidige en toekomstige wetgeving.

Betaling

Ik factureer digitaal, via email. Bij opdrachten met een langere doorlooptijd dan 30 dagen factureer ik 50% vooraf. Dit geef ik altijd van tevoren aan. De restfactuur verstuur ik na of tegelijk met het afleveren van het eindproduct, zodat het netjes wordt afgesloten.

Het gefactureerde bedrag dien je uiterlijk 14 dagen na de factuurdatum over te maken. Volgens de Nederlandse wet heb ik het recht om meteen na verstrijken van die datum incassokosten te rekenen. Die bedragen momenteel minimaal €40 (plus wettelijke rente) en zijn voor niemand leuk.

Mocht je nu problemen hebben met betalingen, laat het even weten. Ik ben geen monster en als je hier eerlijk en duidelijk over bent kunnen we meestal wel een passende oplossing vinden.

Geschillen

Laten we hier niet vanuit gaan, maar het toch even benoemen voor de formaliteit: mocht het onverhoopt toch uitdraaien op ellende, dan is de bevoegde rechter natuurlijk een rechter in Nederland. Ook als jij in het buitenland bent gevestigd. Ook is uitsluitend Nederlands recht van toepassing op de cases.

Dank voor het lezen als je er nog bent 🙂